Tel: 504 336 480

Kancelaria adwokacka

Prowadzona w Rzeszowie przez adwokat Bożenę Ziębę Kancelaria Adwokacka to kancelaria prawna zapewniająca kompleksową obsługę prawną zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. Zadaniem biura jest udzielanie wszechstronnej pomocy, która obejmuje m.in. porady (także w formie online), sporządzania pism procesowych oraz pozaprocesowych, opinii formalnych, jak również prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji i reprezentowanie jego stanowiska przed sądami wszystkich instancji, organami ścigania, organami administracyjnymi oraz innymi instytucjami. Celem Kancelarii Adwokackiej jest zapewnienie Klientom obsługi realizowanej na najwyższym poziomie. Istotną kwestią dla skutecznego reprezentowania interesów Klienta jest indywidualne podejście do każdej ze spraw. Bez względu na jej charakter oraz stopień trudności – powierzona nam sprawa analizowana jest indywidualnie. W ten sposób nasze rzeszowskie biuro troszczy się o ogólne dobro Klientów – jednym z celów nasze działalności jest bowiem ochrona Państwa interesów. W świadczeniu pomocy prawnej Kancelaria przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko związane z prowadzeniem danej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim możliwie najpełniejszą realizację interesów Klienta. Prowadzimy sprawy dążąc do możliwie jak najszybszego i jak najbardziej efektywnego rozwiązania problemu, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Państwa interesów w toku całego postępowaniu. Dlatego też nasi Klienci na bieżąco są informowani o podejmowanych krokach oraz planowanych czynnościach proceduralnych. W trakcie obsług zapewniamy Państwu dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług, pełną dyspozycyjność oraz życzliwą atmosferę. Praktyka rzeszowskiej Kancelarii prowadzona jest w oparciu o Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej o Godności Zawodu. Wszystkie powierzone nam informacje chronione są tajemnicą zawodową. Zapraszamy do współpracy, a w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny, drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy "Porada Online".
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bożena Zięba 504 336 480 bozenazieba.kancelaria@gmail.com
al. J. Piłsudskiego 17/9 35-074 Rzeszów woj. podkarpackie

Adwokat w Sieniawie

Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 1/39
37-530 Sieniawa
tel. 504 336 480
Powrót do góry