Tel: 504 336 480

Odszkodowania

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych dotyczących uzyskania odszkodowania i/lub zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeń lub innych podmiotów. Sprawy odszkodowawcze prowadzone są kompleksowo na wszystkich etapach i przed wszystkimi organami. W szczególności Kancelaria zapewnia reprezentację pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w celu ustalenia sprawcy szkody. Kancelaria sporządza opinie prawne dotyczące określenia przysługujących roszczeń i określające szanse uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia, formułuje roszczenia, reprezentuje Klientów w negocjacjach oraz w postępowaniach sądowych aż do prawomocnego zakończenia postępowania i wyegzekwowania należności od ubezpieczyciela

Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych:

 • odszkodowania za wypadki drogowe,
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej,
 • odszkodowania za wypadki przy pracy,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu czynów niedozwolonych,
 • odszkodowania z tytułu niewykonania umów,

Roszczenia odszkodowawcze, których poszkodowany może dochodzić w takich postępowaniach to:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę  (przy uszkodzeniu ciała, utraty zdrowia lub śmierci osoby najbliższej),
 • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków i innych korzyści,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb związanych z koniecznością stałego lub długotrwałego leczenia, rehabilitacji, opieki osób trzecich,
 • odszkodowanie z tytułu zniszczonego mienia, zwrotu kosztów naprawy samochodu,
 • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej,
 • renta dla najbliższych członków rodziny osoby zmarłej
Kancelaria Adwokacka Adwokat Bożena Zięba 504 336 480 bozenazieba.kancelaria@gmail.com
al. J. Piłsudskiego 17/9 35-074 Rzeszów woj. podkarpackie

Adwokat w Sieniawie

Adres:
ul. Kazimierza Wielkiego 1/39
37-530 Sieniawa
tel. 504 336 480
Powrót do góry